tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
A sound heard when a wild southerner screams in agony.
Craig made a florida-georgia line when he stubbed his toe.
viết bởi usethecleaver 08 Tháng sáu, 2014