tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Looking good in photos on the internet.
Gurrl, I saw you flossn' with your photos on myspace.
viết bởi Nyesha 02 Tháng tám, 2006