tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
A random feeling of happiness that you can not explain.
Like euphoria only random.
...Then, a sense of flumerpholbacia swept over me.
viết bởi Kitty Whiskers 18 Tháng bảy, 2011