tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a large marijuana cigarette.
"dude thats one fly splif"
viết bởi fester789 01 Tháng ba, 2006

Words related to fly splif

drugs joint marijuana pot splif