tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
meaning thank you , or thank you very much
will you please take my book?
yes!
fo stanky
viết bởi Carlos J.T. 27 Tháng chín, 2006