Top Definition
For sure; yes; okay
Are you going to Jam For the Lamb tonight Mike? -Like fo sho I am!
viết bởi Mike Hillsing 19 Tháng năm, 2004
An "urban" version of "Fer sure"; For sure, of course, most certainly, yes that is agreeable.
William Gates: Would you like a TAX-FREE billion dollars?

Valley girl: "Fer sure. Like totally dude".
Snoop Dogg: "Fo' sho... my nizzle".
viết bởi Kfyre 19 Tháng tám, 2003
Abbreviated slang term for "for sure"
yo, tell me what happens fosho, playa
viết bởi gangstaman 11 Tháng mười hai, 2002
For sure or of course
Can I borrow your cd? Oh fo sho!
viết bởi Mui 13 Tháng mười một, 2001
most certainly; without a doubt
Would you like another canape?
Fo sho!
viết bởi mandingoe 08 Tháng sáu, 2004
For sure.
Person 1: I am a pimp.
Person 2: fosho
viết bởi Joe 05 Tháng mười một, 2003
An urban term meaning 'for sure', hip hop language.
you going to that game concert tonight G? ''Fo Sho''
viết bởi Bailzz 06 Tháng một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×