tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
meth melted on aluminum foil ready to be smoked.
hey you kike! I'm tweaking on some foil candy!
viết bởi repeels 12 Tháng năm, 2011