tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Spanish for fart, similar to peo.
Cuando a sus playas llegó Colón,
alzó la pata y se tiró un follón...
viết bởi Taíno boy 13 Tháng mười hai, 2003
 
2.
Mate, this party is a follón, let's drink elsewhere n' grab some sticks.

viết bởi Catalunya 09 Tháng một, 2006