tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
ridiculous,retarded.
She wore lace leggings as pants, looking straight follywang!
viết bởi sammieshine 20 Tháng hai, 2011