Top Definition
The display of text on a computer. Comes in Sans or Sans Serif. Some are so oddified that you cannot tell.
Sans:
Times New Roman, Courier, Nimrod etc.

Sans Serif:
Verdana, Arial, MS Sans Serif etc.
viết bởi Bastardized Bottomburp 29 Tháng sáu, 2003
Saying DON'T to the letter
Please, I am telling your for the myriadth of time, font!
viết bởi Hercolena Oliver 17 Tháng tư, 2009
A substitute for fuck in the work environment.
What the font?!?
That is all fonted up!
Holy font!!!
viết bởi Arro Sharez 02 Tháng chín, 2005
Fancy french sex.
Let's get nekkid and have some font!
viết bởi GCG 29 Tháng mười một, 2003
here is an alternative to 1337 sp33k
it uses less numbers and more lines and is easier to read
here is the alphabet o lines:
/-\ |3 ( |) (-` |=
(-, |-| | _| |< |_
/\/\ /\/ () |> (,) |¯
_\¯ ¯|¯ (_) \/ \/\/
>< `/ ¯/_
viết bởi \/\/|-|/-\¯|¯ ¯|¯ |-| (-` 21 Tháng năm, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×