(n.) A 30 year old man who hangs around with teenagers who think he's cool.

(n.) A type of haircut resembling that of the tv guy.
The Fonz looks old. What is he, 30?
viết bởi Kung-Fu Jesus 21 Tháng bảy, 2004
Bunch of dutch friends who make 1337 movies. Also one of the best Dutch CS clans.
- "MOTHERFUCKER did u see that new Movie, but still not even close to that one by fonzie"

- Yo Jack, dude I got fonzie'd yesterday!
viết bởi Guere 10 Tháng tư, 2004
When the man (or female) sticks his or her thumbs in their partners ass hole and pulls them out and does the EHHHH just like fonzie from happydays
Fonzie: Ehhhhhh... similar to a dirty sanchez and whatnot
viết bởi Dan S.....H 16 Tháng năm, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×