Fool, edjit. To be a foo is to suck at life. To be inexpirenced. in other words a jackass
Yo foo, get of the road
viết bởi Herman Bunker 02 Tháng sáu, 2006
vagina
also used expressively-
"Ive got an itchy foo"
"You're getting on my foo"
"Foo off"
viết bởi Sheena 18 Tháng sáu, 2003
Saying some one is a dumb person it is a slang meaning for fool
Sup foo
viết bởi Shib 14 Tháng năm, 2002
State of extreme ugliness.
Super ugly.
That boy was foo, far from cute!
viết bởi Catori 18 Tháng mười một, 2010
When one farts and a small amount of poo also leaves the anus.
Oh my god kieran just did a foo! Now he has to clean up his undies!
viết bởi --Willy-- 07 Tháng mười, 2009
short for fool
shut up foo!!
viết bởi deathjork 08 Tháng mười, 2008
A term used when describing the need for either a very big fart or a very small pooh, but you're not sure.
Damn, I think I need a foo!
viết bởi Cassandra Nilsson 12 Tháng mười, 2007

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×