Top Definition
someone obviously failing to do thier duty to lose, win, run, jump, skip, etc.
you foobag!
viết bởi ian crozier 08 Tháng mười hai, 2003
Used to describe a person you do not like. Derivation: basically a cross between foo' (fool) and douchbag
"You're such a foobag, I hate you!"
viết bởi Marty the Cheese Tamer 06 Tháng sáu, 2007
insult; use to lightly insult someone.

Definition: some one who is unintelligent or foolish with the bag part added on to better trounce the targets feelings
you damn foobag! goddamn dude ur such a foobag
viết bởi bobby- ianc crozier made it up 08 Tháng mười hai, 2003
1.A bastard that fucks cows and sucks his/her own mother
2.A person who is needed to be killed imeditly.
3.See definitions 1&2 again.
ex:President Bush is a big foobag!
viết bởi wesley 27 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×