tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
a person who acts dumb and needs to shape up.
quit acting like a foobanger man.
viết bởi t money 25 Tháng hai, 2005