tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Food you cannot ignore or stay away from eating when you see it.
Dark chocolate is Brandon's food crack.
viết bởi juliehpm 23 Tháng mười một, 2013