tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Any type of liquid condiment placed on food.
This mustard makes for awesome food lube.
viết bởi blaip 07 Tháng mười, 2010