tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Synonm for ghetto booty
Damn girl you got a food stamp ass!
viết bởi kneeson350z 28 Tháng mười hai, 2013