tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
What Serena is nothing but
"Serena is nothing but a food stamp champ"
viết bởi Shai 07 Tháng năm, 2005