tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
A mean chinese resturant by Waiks
John: Ho cuz where u stay?
Eeric: I stay grinding at fook yuen
viết bởi Eric to the L 24 Tháng một, 2005