tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
like "fuckn" but with O's
are you fookn mad fer it?!
viết bởi wtbuser 26 Tháng sáu, 2003