tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the noun form of "fooling around". very popular on long car trips.
Father- STOP THAT FOOLAROUNDRY!
Children- *silence*
viết bởi cassbelle 14 Tháng sáu, 2011