tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Acting foolish.
1. "..it'll turn into a foolawangery session."
2. "What he's wearing is just foolawangery."
viết bởi foolawangerer 07 Tháng mười, 2011