tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The fear of feet; one who suffers from footophobia is "grossed out" or afraid of feet.
I suffer from footophobia. I am a total footophobe. You are footophobic
viết bởi Pyrax 22 Tháng mười, 2013