tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a stupid, wannabe way of saying "fosho"; what losers say
Ben: Foshodohdoh!!
Matt: nigga you gay
viết bởi airseeman 13 Tháng chín, 2006

Words related to foshodohdoh

fashizzle fasho foshizzle fosho ya dig