Top Definition
n.) Someone who is an obvious bullshit liar. v.) The act of making a bullshit lie.

Of course this can also be used as an adj, adv, etc. The main idea here is that the word "fossitt" somehow relates to the most blatent, obvious lie you have ever heard.
n.) "Hey Tim! I won the lottery!""Alex, you're such a fossitt". v.) "Hey Alex, my car can go 300 MPH!""Really?!""No, I'm just fossitting ya! lol".
viết bởi none 28 Tháng một, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×