tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
how one would refer to something they dislike.
bman is a foster cock.
viết bởi VD-WHiZ 11 Tháng tám, 2003