Top Definition
1. adj/n: freezing; very cold temperature

3. n: winter, cold weather.

3. v: to freeze, to be very cold
1. Damn, why is it so fuckin' frarz in here? My fingers are frozen to the keyboard.

2. Dude, you're going out in the frarz without a jacket?

3. We can't spend the night in this place, we're gonna frarze.
viết bởi McGreeniepants 11 Tháng một, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×