tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
scary as hell
Holy shit! that chick was freekindeekin
viết bởi bob 09 Tháng ba, 2004