tìm từ bất kỳ, như là twoosh:
 
1.
A womans vagina or woolybooga
I finally got me a piece of the pie... french pie.
viết bởi gabrishs 18 Tháng hai, 2008