tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The physical act of when a girl sucks on a man's pubic hair.
That girl gave the giraffe a frenchies choice last night.
viết bởi vkjhgbkflgakyftga 15 Tháng tư, 2011