tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Frenzie A.K.A Chimp
excellent graffiti well knows to t.s and belvedere
i know frenzie he is in t.s
viết bởi Frenzie 25 Tháng mười, 2006