tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a new pair of shoelaces, typically white, flat, and 45 cm in length
I just bought fresh 45 flats. I'm wearing fresh 45 flats, etc.
viết bởi Dr. Dre 07 14 Tháng hai, 2011