Top Definition
A good hard smack across the face, generally in response to someone saying or doing something obviously stupid. The goomba equivalent of a pimpsmack, yet not exclusive to hoes as recipients.
"Hey, Jelly... you want a fresh one? You know we don't discuss Mr. Vitti's health outside the family".
viết bởi Busta Move 13 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×