tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
something that is like freysi
Chill dude, your getting all freysicious
viết bởi ulk 10 Tháng năm, 2005