tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
to be in a state of freysi.
Man, I was so wasted last night I was freysified.
viết bởi ulk 10 Tháng năm, 2005