Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là craigslist gay:
 
1.
to freysify something
After the freysilization process was through the computer was completely freysified.
viết bởi ulk 10 Tháng năm, 2005
2 3