Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
love stricken lesbian who is in love with a straight woman, and becomes her best friend
Julie is Poojah's frezmo
viết bởi DrBillyG 07 Tháng tư, 2011
2 0