tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
It's kinda like Freezing, but a northeren saying
Holy fucksticks, its frezzing up here.

I'm frezzing my tit's off.
viết bởi Noodlesticks McGrew 29 Tháng mười, 2013