Being fake
Used in nyc
How you take my money & not even tell me.. You frib for that

He snitched on us so he wouldn't get caught.. He dumb frib for that
viết bởi catztwerk 16 Tháng mười hai, 2012
a word that can be used in many ways
Yo man dats da fribs
Hey can you hit me up wit some fribs?
viết bởi wakame 17 Tháng sáu, 2003
A word that can be used to describe happiness, joy etc. Commonly replaces 'wow', 'cool' or 'great'.
Wow that coaster was frib!
viết bởi Daniel (Frenchy) Knight 17 Tháng ba, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×