tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
someone who is gary. Used as an insult.
you're such a fribsmont
viết bởi shoebobs 24 Tháng mười, 2004