A right wing Republican Christian wacko who can make medical diagnosis from watching video tape of someone thousands of miles away, and able to see inside a “blind trust.” Also, one must hate gays and brown skinned people.
Republican Senator Bill Frist, a Fristian used his Jesus powers to diagnose Terri Schiavo as not being in a persistent vegetative state. Frist stated, "She certainly seems to respond to visual stimuli."
viết bởi FrankieWVU 02 Tháng sáu, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×