tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Front muffin top
That girl has a fruffin
viết bởi Blondieliss 08 Tháng mười hai, 2013