tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Puffy or frizzy or out of control
My hair is lopking frufy!
viết bởi frufy 01 Tháng năm, 2014