tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
one whom does stupid things continuously
Joe keeps walking into the wall. He is such a fruge
viết bởi Zidoich 05 Tháng chín, 2003