tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
Fat tummy
You have a frummy in that shirt
viết bởi the iced sun 10 Tháng ba, 2014