tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Sound made when accidentally hitting one's thumb with a hammer.
"FUCKCUNTFUCK! ...I accidentally hit my thumb with a hammer."
viết bởi Kahlem 15 Tháng mười, 2006