tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Derogatory insult.

Syn: Shithead, Asshole, Fucker.
You stupid fuckfacehead!
viết bởi M.R. 07 Tháng sáu, 2003