tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Douchebags.

That is all.
What are those?

Those are fucking hipsters...

.. douchebags.
viết bởi Napalmknives 19 Tháng năm, 2014