tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Noun: fuk-mal-oh
A matter so full of fuck that it has become as puffy as a marshmallow.
AJ: What's wrong with you?

Luis: My mind is full of fuckmallow.
viết bởi Ryuzaki Kariya 28 Tháng hai, 2012