Top Definition
n. A horrible situation that seems like one cannot get out of it at the time.

A combination of the words "fucking" and "nightmare".
This traffic is a total fuckmare.
#fuckmare #fucking #nightmare #clusterfuck #fucked #fuck #dream
viết bởi MercuryX23 24 Tháng năm, 2006
dreams…that when you wake up from them…you just feel shitty about yourself.


"Max: there should be a…a word…for dreams…that when you wake up from them…you just feel shitty about yourself.


ALICIA There’s not a word for that.


MAX Well they should make a word for that. F…fffffff….ffff…fuckmares."

-John Prescod, playwright, Reck


#dream #fuck #nightmare #prescod #shitty #giddy #downright gritty #shit #what a pity
viết bởi ngg921 10 Tháng bảy, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×